אגף ההנדסה

אדר' אוסנת אלרון

מהנדסת המועצה

אגף הנדסה אמון על נושא התכנון והבנייה במועצה, ובראשו עומדת מהנדסת העיר אדר' אסנת אלרון.

יחידות האגף: תכנון עירוני, רישוי בנייה, מידע, השבחה, פיקוח, תשתיות, תנועה, נכסים ובניה ציבורית.

 

אנשי קשר באגף


האגף פועל למימוש החזון העירוני, בדבר יצירת סביבה עירונית איכותית, ירוקה, נגישה ובטוחה, לשימור ושיפור איכות החיים של תושבי אזור תוך התחשבות בצרכי התושבים והסביבה.
קבלת קהל בהתאם לנהלי התו הירוק ובזימון תור   בלבד – בימים שני 8:30 עד 11:00 וושלישי 15:00 עד 17:30
הודעה חשובה :

בימים אלו מבוצע פרויקט סריקה וטיוב של תיקי הבניין.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

התיקים הבאים לא יהיו זמינים לעיון עד להודעה חדשה, אלא בהזמנה מראש (קובץ סרוק)


גושים :

6807, 6042, 6040, 6039, 6025, 6003, 6001
ובנוסף :

  • 6010/162
  • 6024/114 
  • 6840/30+31
  • חלקות 86-173 בגוש 6026

 

יש לוודא מראש כי התיק זמין לעיון במשרדי הוועדה באמצעות שליחת מייל הכולל פרטי גוש וחלקה למייל זה: vaadaazor@azor.muni.il


* הודעה על כוונה לקבל החלטה בעניין קביעת אזורים – למעבר להודעה לחץ על שורה זו


* הודעה על החלטה בעניין חלוקה לאזורים בתחום הרשות המקומית וקביעת שיעור היטל השבחה בתכנית פינוי ובינוי (אזור) – למעבר להודעה לחץ על שורה זו


לתב"עות ובינוי – לחץ כאן


"מעירים" – עמותה הפועלת להנגשת מידע והגברת השקיפות והמעורבות במערכת התכנון והבנייה

באתר ניתן לצפות ולקבל התראות בזמן אמת, לפי כתובת מגורים או העדפה גיאוגרפית, על תוכניות בנייה חדשות וקיימות ורישיונות לכריתת עצים