מחלקת אחזקה

יעקב עזרי

מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות

רפי אביזוב

ע.מנהל מחלקה

נקראת גם מחלקת עבודות ציבוריות

מחלקת עבודות ציבוריות מטפלת בכל נושא העבודות הציבוריות במועצה כגון:


  • מפגעים בכבישים ובמדרכות והאינסטלציה
  • כל נושא התחזוקה במבנים הציבוריים
  • ארגון כל נושא הלוגיסטי באירועים
  • הצבת שילוט וכדומה.