מחלקת גזברות

משה אלזרט רו"ח

גזבר המועצה

שעות פעילות המחלקה

ימים א`-ה`: 8:00 - 15:00

עובדי המחלקה

 

תפקיד המחלקה:


המחלקה אחראית על תקציב המועצה. במסגרת זו היא אחראית על רישום ההכנסות וההוצאות של המועצה, התאמות בנקים, תשלומים לספקים, הכנת משכורות העובדים וכו`. המחלקה דואגת שהמועצה תפעל לפי התקציב המאושר ושלא יחרגו ממנו, וכן, מקפידה המחלקה שהמועצה תסיים את פעילותה הכספית באיזון.