מחלקת רכש ולוגיסטיקה

יהודה סיני

מנהל המחלקה,
מנהל רכש ולוגיסטיקה וממונה אנרגיה ברשות המקומית

שעות פעילות המחלקה
ימים א`-ה` בין השעות: 08:00-15:00

 

לאור אופי פעילות המחלקה הכולל גם פגישות מחוץ למשרד רצוי לתאם פגישות מראש.
מחלקת רכש ולוגיסטיקה, מבצעת את ההתקשרויות עם הספקים השונים וזאת בהתאם לצרכים הנדרשים על-ידי המחלקות השונות.
במסגרת המחלקה וכממונה אנרגיה ברשות המקומית אנו שוקדים על החלפת צרכני אנרגיה (כגון: מזגנים,תאורה ועוד) בירוקים וחסכוניים יותר.