רישום למרכז מצוינות

לעזרה ניתן לפנות לכתובת [email protected]

פרטי התלמיד המשתתף

מין: (חובה) שדה חובה

נייד

רחוב ומספר

פרטי ההורים

הצהרה

ידועים לי הפרטים לגבי החזר כספי במידה של ביטול השתתפות (חובה) שדה חובה
אני מאשר/ת לצלם את בני /בתי במהלך הפעילויות במרכז המצוינות (חובה) שדה חובה
אני מאשר/ת כי קראתי את תנאי ההשתתפות בפרויקט מצוינות וכי אני מסכים/ה לתנאים המפורטים שבהסכם זה (חובה) שדה חובה
מאשר שהומלצתי על ידי הנהלת בית הספר למרכז מצוינות (חובה) שדה חובה
ידוע לי שבמידה ולא הומלצתי על ידי צוות בית הספר הרשמתי מבוטלת (חובה) שדה חובה

מגבלה רפואית (חובה) שדה חובה

 

אני מאשר/ת רישום למאגר לקוחות ואני מסכימ/ה לקבל דיוור ללא המילה פרסומת בכותרת (חובה) שדה חובה

Browser not supported

אנא אשר/י את הנתונים בחתימת ידך