הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה המקומית אזור

הודעה-בדבר-מקום-ציבורי-במועצה-מקומית-אזור.pdf