דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 22/05/2025 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 3 תאריך: 28/03/2023 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 2 תאריך: 07/02/2023 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 1 תאריך: 10/01/2023 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 12 תאריך: 06/12/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 11 תאריך: 06/12/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 10 תאריך: 08/11/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 9 תאריך: 13/09/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 31/08/2022 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 12/07/2022 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 8 תאריך: 05/07/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 17/06/2022 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 7 תאריך: 07/06/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 6 תאריך: 07/06/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 5 תאריך: 01/05/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 4 תאריך: 05/04/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 04/04/2022 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 04/04/2022 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 3 תאריך: 08/03/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 תאריך: 08/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדת איכות הסביבה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 02/03/2022 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 02/03/2022 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 25/02/2022 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 2 תאריך: 07/02/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 01/02/2022 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 1 תאריך: 18/01/2022 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 15/12/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 12 תאריך: 07/12/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 11 תאריך: 07/12/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 10 תאריך: 09/11/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 03/11/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 25/10/2021 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 9 תאריך: 12/10/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 31/08/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 8 תאריך: 03/08/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 7 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 6 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 5 תאריך: 18/05/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 4 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 05/04/2021 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 24/03/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 24/03/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 3 תאריך: 15/03/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 2 תאריך: 23/02/2021 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 0 תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 01/09/2020 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 10/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 5 תאריך: 28/07/2020 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 6 תאריך: 29/06/2020 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 4 תאריך: 23/06/2020 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 2 תאריך: 23/06/2020 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 3 תאריך: 26/05/2020 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 2 תאריך: 18/02/2020 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 06/01/2020 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 14 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 13 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 12 תאריך: 19/11/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 11 תאריך: 29/10/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 10 תאריך: 24/09/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 9 תאריך: 25/06/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 8 תאריך: 25/06/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 תאריך: 24/06/2019 קטגוריה: סוג: ועדת איכות הסביבה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 7 תאריך: 28/05/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 0 תאריך: 27/05/2019 קטגוריה: סוג: ועדת איכות הסביבה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 6 תאריך: 30/04/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 15/04/2019 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 5 תאריך: 19/03/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 4 תאריך: 12/02/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 3 תאריך: 12/02/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 1 תאריך: 08/01/2019 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 8 תאריך: 28/08/2018 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 7 תאריך: 19/06/2018 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 6 תאריך: 29/05/2018 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 21/05/2018 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 06/05/2018 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 06/05/2018 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 06/05/2018 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 5 תאריך: 24/04/2018 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 4 תאריך: 27/03/2018 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 20/03/2018 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 20/03/2018 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 3 תאריך: 27/02/2018 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 11/02/2018 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/02/2018 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/02/2018 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 2 תאריך: 23/01/2018 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 1 תאריך: 23/01/2018 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 11 תאריך: 26/12/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 8 תאריך: 11/12/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/12/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 10 תאריך: 28/11/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 8 תאריך: 05/11/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 7 תאריך: 05/11/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 9 תאריך: 24/10/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 7 תאריך: 13/09/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 6 תאריך: 13/09/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 8 תאריך: 12/09/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 7 תאריך: 27/06/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 6 תאריך: 27/06/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 6 תאריך: 14/06/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 14/06/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 14/06/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 14/06/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 6 תאריך: 13/06/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 5 תאריך: 23/05/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 22/05/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 22/05/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 07/05/2017 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 4 תאריך: 26/04/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 30/03/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 30/03/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 3 תאריך: 21/03/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 2 תאריך: 28/02/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 27/02/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 27/02/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 1 תאריך: 24/01/2017 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/01/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/01/2017 קטגוריה: סוג: מועצה דתית קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 36 תאריך: 20/12/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 35 תאריך: 20/12/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 34 תאריך: 29/11/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 33 תאריך: 25/10/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 32 תאריך: 20/09/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 31 תאריך: 28/06/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 19/05/2016 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 30 תאריך: 17/05/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 29 תאריך: 17/05/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 16/05/2016 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 28 תאריך: 12/04/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 27 תאריך: 08/03/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 26 תאריך: 02/02/2016 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 25 תאריך: 29/12/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 24 תאריך: 29/12/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 23 תאריך: 03/11/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 22 תאריך: 08/09/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 21 תאריך: 30/06/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 20 תאריך: 30/06/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 19 תאריך: 26/05/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 18 תאריך: 28/04/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 17 תאריך: 24/03/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 16 תאריך: 24/02/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 15 תאריך: 20/01/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 14 תאריך: 20/01/2015 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 13 תאריך: 02/12/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 12 תאריך: 28/10/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 11 תאריך: 09/09/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 10 תאריך: 08/07/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 9 תאריך: 20/05/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 8 תאריך: 20/05/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 7 תאריך: 08/04/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 12/03/2014 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 6 תאריך: 04/03/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 5 תאריך: 21/01/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 4 תאריך: 21/01/2014 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 3 תאריך: 31/12/2013 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 2 תאריך: 26/11/2013 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 57 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 57 תאריך: 19/06/2013 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 55 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 55 תאריך: 23/04/2013 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 55 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 55 תאריך: 23/04/2013 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 54 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 54 תאריך: 26/02/2013 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 53 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 53 תאריך: 29/01/2013 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 52 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 52 תאריך: 23/12/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 51 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 51 תאריך: 23/12/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 09/12/2012 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 50 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 50 תאריך: 27/11/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 49 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 49 תאריך: 27/11/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 48 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 48 תאריך: 24/10/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 47 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 47 תאריך: 04/09/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 46 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 46 תאריך: 19/06/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 45 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 45 תאריך: 02/05/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 44 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 44 תאריך: 21/03/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 43 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 43 תאריך: 28/02/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 42 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 42 תאריך: 25/01/2012 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 41 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 41 תאריך: 13/12/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 40 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 40 תאריך: 13/12/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 07/12/2011 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 39 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 39 תאריך: 22/11/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 38 תאריך: 22/11/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 37 תאריך: 11/10/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 36 תאריך: 13/09/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 35 תאריך: 28/06/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 34 תאריך: 17/05/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 33 תאריך: 29/03/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 32 תאריך: 22/02/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 31 תאריך: 25/01/2011 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 2 תאריך: 04/01/2011 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 1 תאריך: 04/01/2011 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 29 תאריך: 29/12/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 27 תאריך: 30/11/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 26 תאריך: 26/10/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 25 תאריך: 21/09/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 14/09/2010 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 24 תאריך: 29/06/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 29/06/2010 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 23 תאריך: 25/05/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 22 תאריך: 27/04/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 21 תאריך: 23/03/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 16/03/2010 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 20 תאריך: 23/02/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 19 תאריך: 31/01/2010 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 18 תאריך: 29/12/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 17 תאריך: 29/12/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 15 תאריך: 24/11/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 14 תאריך: 24/11/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 13 תאריך: 29/10/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 12 תאריך: 29/10/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 11 תאריך: 22/09/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 10 תאריך: 22/09/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 9 תאריך: 07/07/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאות מועצה מס' 6 תאריך: 06/04/2009 קטגוריה: סוג: מליאות מועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תנועה/ תמרור מס' 0 תאריך: 12/09/2004 קטגוריה: סוג: ועדת תנועה/ תמרור קבצים: