דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 18/03/2024 קטגוריה: מועצה דתית סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 03/07/2023 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 20/03/2023 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 09/01/2023 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 25/05/2022 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 04/04/2022 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 04/04/2022 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 02/03/2022 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 02/03/2022 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 15/12/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 03/11/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 31/08/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 24/03/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 24/03/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 0 תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 01/09/2020 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 06/05/2018 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 06/05/2018 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 06/05/2018 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 20/03/2018 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 20/03/2018 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 11/02/2018 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/02/2018 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/02/2018 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 8 תאריך: 11/12/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/12/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 8 תאריך: 05/11/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 7 תאריך: 05/11/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 7 תאריך: 13/09/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 6 תאריך: 13/09/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 6 תאריך: 14/06/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 14/06/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 14/06/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 5 תאריך: 14/06/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 6 תאריך: 13/06/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 22/05/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 4 תאריך: 22/05/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 30/03/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 3 תאריך: 30/03/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 27/02/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 2 תאריך: 27/02/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/01/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה דתית מס' 1 תאריך: 11/01/2017 קטגוריה: מועצה דתית סוג: קבצים: