מכרז פומבי 25/22 – למנהל/ת גיל הרך (0-3)

סוג מכרז
מכרז כ"א פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2022-08-21 13:04
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-09-21 12:00
תיאור המכרז

מועצה מקומית אזור

מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה:מנהל/ת גיל הרך (גילאי 0-3)

מכרז פומבי מס' 25/22

היקף המשרה: 50% משרה

כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת החינוך

דרוג-דרגה: חינוך ונוער/שכר בכירים

תיאור התפקיד: ריכוז תחום הגיל הרך על כל היבטיו השונים על מנת שיתאפשר קידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים ברשות ושותפות בפיתוח ויישום המדיניות של הרשות, ויצירת שותפויות, מנגנונים ושגרות עבודה עם כל הנוגעים בדבר.

עיקרי התפקיד:

 1. יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך.
 2. מיפוי המסגרות ביישוב הנכללות בשותפות עם משרד החינוך.
 3. בניית מנגנוני עבודה ויצירת נהלים סדורים בין בעלויות וארגונים לבין הפיקוח במחוז וברשות שיבטיחו רצף ואיכות טיפול מגיל לידה עד שש
 4. מיפוי (בשיתוף עם משרד החינוך) תכלול, מעקב ובקרה של מכלול הצרכים ברשות המקומית, יצירת ממשקי עבודה לקידום מענים שונים בתחום הגיל הרך.
 5. עבודה משותפת עם הגורם המקצועי באגף החינוך לצורך: תיאום, סנכרון ובניית שיתופי פעולה בין כלל הגורמים הרלוונטיים.
 6. שותפות בצוות פורום גיל רך רשותי הכולל את כל הגופים והארגונים הפועלים בתחום הגיל הרך ברמה המערכתית.
 7. סיוע מקצועי בשלב ההיערכות לחירום של מכלול החינוך הרשותי נהלים, תרגילים ואימונים בזמן שגרה והשתתפות וסיוע למנהל – מכלול החינוך/צוותים עירוניים בזמן/שעת חירום.
 8. תחומי אחריות נוספים שיתווספו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

דרישות התפקיד:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים:

 • חינוך, רווחה, בריאות ומדעי חברה.
  • עדיפות להתמחות בגיל הרך
  • עדיפות לתואר המשלב לימודי גיל רך.

לעניין תואר אקדמי תוכר גם תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול בחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי :

 • לפחות 3 שנות ניסיון מקצועי בעבודה עם גילאי לידה עד שש-הגיל הרך.
 • יינתן יתרון להיכרות עם עבודה בתוך רשויות מקומיות.

ניסיון ניהולי:

 • לפחות 3 שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה או בפיקוח חינוכי.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. היכרות עם תחום התפתחות הילד,וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום.
 2. היכרות עם המסגרת הנורמטיבית, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום גיל הרך.
 3. תקשורת בין אישית מעולה וכישורי עבודת צוות.
 4. יכולות ארגון וניהול ברמה גבוהה.
 5. היכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לרבות ניהול שותפויות.
 6. ייזום,ניהול,מעקב,בקרה והערכה של תכניות, אחריות לתכנון וביצוע משימות.
 7. ניהול צוותים,הגעתם והנחייתם.
 8. עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע.
 9. אסרטיביות ומנהיגות.
 10. גמישות מחשבתית ופרגמטיות.

שפות: בהתאם לצורך.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנת האופיס .

הגשת מועמדות עם מסמכים למייל: orbuchy@azor.muni.il עד 21.09.22 בשעה 12:00

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 • תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג   הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.
 • תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.