מכרז פנימי/חיצוני מס' 19/22 – למנהל/ת סיפרייה במחלקת החינוך

סוג מכרז
מכרז כ"א פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2022-05-03 15:05
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-05-25 12:00
תיאור המכרז

מנהל/ת סיפריה במחלקת החינוך

היקף המשרה: 100% משרה

כפיפות ארגונית: למנהלת מחלקת החינוך

דרוג דרגה: דירוג מח"ר- מתח דרגות  39-42

תיאור התפקיד: ניהול הספרייה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"ה 1975.  גיבוש מדיניות לקידום וטיפוח הספרייה הציבורית, בתחומי הקריאה, המידע והידע, התרבות והמורשת.

עיקרי התפקיד:

-ניהול הספרייה.

– ניהול עובדי הספרייה. בנייה וטיפוח של אוספי הספריה בתחומים שונים ניהול פעילות הספרייה.

דרישות התפקיד: השכלה בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ . או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים. או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.ובנוסף לדרישות ההשכלה כאמור לעיל, על המועמד להיות בעל/ת לימודי תעודת ספרן מורשה או בעל תעודת ספרן מוסמך בספרנות ומידענות או בעל תואר אקדמי שני בלימודי ספרנות ומידענות.

ניסיון מקצועי: לא נדרש. עדיפות לניסיון מקצועי כמנהל ספריה או ספרן במשך שנה לפחות.

ניסיון ניהולי: נדרש ניסיון בניהול של לפחות שני עובדים, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות.

יישומי מחשב- מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  • רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה
  • זיקה לספרות ותרבות.
  • עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
  • מתן שירות.

כישורים אישיים: ניהול הספרייה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"ה 1975 .

גיבוש מדיניות לקידום וטיפוח הספרייה הציבורית.

עיקרי התפקיד:

  • ניהול הספרייה.
  • ניהול עובדי הספרייה.
  • בנייה וטיפוח של אוספי הספרייה.
  • ניהול פעילות הספרייה בתחומי הקריאה, המידע והידע, התרבות והמורשת.

 

הגשת מועמדות עם מסמכים למייל: orbuchy@azor.muni.il עד 25.05.22 בשעה 12:00

  • תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג   הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.
  • תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.