מכרז פנימי / פומבי מס' 21/22 – לאב בית אולם ספורט

סוג מכרז
מכרז כ"א פנימי / פומבי
סטטוס מכרז
פתוח
תאריך פרסום
2022-07-27 11:40
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-08-15 12:00
תיאור המכרז

מועצה מקומית אזור

מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: אב בית אולם ספורט

מכרז פנימי/פומבי מס' 21/22

היקף המשרה: 100% משרה

כפיפות ארגונית: מנהל/ת מחלקת חינוך

דרוג דרגה: מנהלי – מתח דרגות 6-8

תיאור התפקיד:

 • שמירה על תחזוקה נאותה של אולם הספורט.

עיקרי התפקיד:

 • תחזוקת תשתיות וניקיון באולם הספוט
 • אספקה והתקנת ציוד באולם הספורט
 • סיוע בשמירה על בטיחות המשתמשים באולם.

דרישות התפקיד: תינתן עדיפות למי שיש 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מיון במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות , הנגזרות מתחומי האחריות:

 1. תחזוקת תשתיות אולם הספורט.
  • א. מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית המנהל הישיר בנושאי ציוד, ניקיון , תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות , בתחום אחריות אולם הספורט.
  • ב. טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
  • ג. בקרה על ניקיון אולם הספורט והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון האולם.
  • ד. פתיחה וסגירה של אולם הספורט.
  • ה. התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
  • ו. מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
  • ז. השתתפות בהכנת אולם הספורט בתחילת כל שנה לרבות ווידוא סיוד, ניקיון, וכדומה.
 2. אספקה והתקנת ציוד באולם הספורט:
  • א. העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.
  • ב. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
  • ג. התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד) , או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
  • ד. אחסון הציוד במקומות הייעודים.
  • ה. רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון המנהל הישיר.
 3. סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים באולם ספורט:
  • א. הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה.
  • ב. תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.
  • ג. בדיקת שלמותם של מתקני המשחק באולם הספורט.

ניסיון מקצועי: לא נדרש.

ניסיון ניהולי: לא נדרש.

שפות: עברית ברמה גבוהה.

הגשת מועמדות עם מסמכים למייל: orbuchy@azor.muni.il עד 15.08.22 בשעה 12:00

 • תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג   הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.
 • תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.