מכרז פנימי / פומבי מס' 24/22 – אב בית בי"ס יוספטל

סוג מכרז
מכרז כ"א פנימי / פומבי
סטטוס מכרז
פתוח
תאריך פרסום
2022-07-27 11:54
תאריך פתיחה
תאריך סיום
2022-08-15 12:00
תיאור המכרז

מועצה מקומית אזור

מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תאור המשרה: אב בית בית-ספר יוספטל

מכרז פנימי/פומבי מס' 24/22

 

היקף המשרה: 100% משרה.

כפיפות ארגוניתמנהל/ת בית הספר.

דרוג דרגה: מנהלי – מתח דרגות 5-7.

תיאור התפקיד:

 • שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר.

עיקרי התפקיד:

 • תחזוקת תשתיות בית הספר.
 • אספקה והתקנת ציוד בבית הספר.
 • סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים.

דרישות התפקיד:

תינתן עדיפות למי שיש 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מיון במוסדות מסוימים , תשס"א- 2001.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרות מתחומי האחריות:

 1. תחזוקת תשתיות בית הספר.
  • א. מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בית הספר.
  • ב. טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך.
  • ג. בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בית הספר.
  • ד. השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק באותה עת בשירותים אחרים.
  • ה. פתיחה וסגירה של בית הספר (שערים, כיתות לימוד, משרדים, וחדרי שירות).
  • ו. ווידאו קיום הצלצולים על פי לוחות הזמנים שנקבעו.
  • ז. התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
  • ח. מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים.
  • ט. השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון, וכדומה.
  • י. מתן שירותים חוץ בית ספריים דוגמת בנק.
 2. אספקה והתקנת ציוד בבית הספר:
  • א. העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.
  • ב. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה.
  • ג. התקנת ציוד נדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד), או פנייה לגורמי מקצוע לצורך התקנה.
  • ד. אחסון הציוד במקומות הייעודים.
  • ה. רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל בית הספר.
 3. סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר:
  • א. ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב"ט.
  • ב. הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה.
  • ג. תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה.
  • ד. בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בית הספר.

ניסיון מקצועי: לא נדרש

ניסיון ניהולי: לא נדרש

שפות: עברית ברמה סבירה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • מאמץ פיזי.
 • עבודה עם ילדים.

הגשת מועמדות עם מסמכים למייל: orbuchy@azor.muni.il עד 15.08.22 בשעה 12:00

 • תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג   הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.
 • תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.