מספר 01-2021 בודק/ת בקשות להיתרי בנייה

סוג מכרז
מכרז כ"א פומבי/פנימי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2021-07-01 17:20
תאריך פתיחה
2021-06-30 21:00
תאריך סיום
2021-07-15 21:00
תיאור המכרז