מס' 03/2020 למתן שירותי מחשוב, תקשורת וטלפוניה במועצה

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2020-09-01 17:40
תאריך פתיחה
2020-09-01 21:00
תאריך סיום
2020-09-15 23:59