מס' 03/2021 – רכז מתנדבים ומשאבי קהילה

סוג מכרז
מכרז כ"א פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2021-07-01 17:18
תאריך פתיחה
2021-06-30 21:00
תאריך סיום
2021-07-15 21:00
תיאור המכרז

מועצה מקומית אזור מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

רכזת מתנדבים ומשאבי קהילה

היקף משרה:  50% משרה .

כפיפות ארגונית: מנהל מחלקת הרווחה.

לפרטי המכרז – לחץ כאן

הגשת מועמדות:

יש להגיש קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ועמידה בסף והמלצות,  למייל santyg@azor.muni.il . הגשה עד 15.7.21

תחילת עבודה מידית.

בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.1

קבצים להורדה