מס' 04/16 לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית למחשבי המועצה

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2016-06-01 18:19
תאריך פתיחה
2016-06-01 00:01
תאריך סיום
2016-06-16 00:12
תיאור המכרז

מועצה מקומית אזור מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית למחשבי המועצה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן