מס' 04/2019

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2019-04-01 17:59
תאריך פתיחה
2019-04-01 00:01
תאריך סיום
2019-04-28 12:00