מס' 04/2021 – עו"ס קהילתית

סוג מכרז
מכרז כ"א פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2021-07-01 17:15
תאריך פתיחה
2021-06-30 21:00
תאריך סיום
2021-07-15 21:00
תיאור המכרז

תואר המשרה: עו"סית קהילתית

היקף משרה:  75%  משרה .

כפיפות ארגונית: מנהל מחלקת הרווחה.

דרוג דרגה: מתח דרגות י'-ח' בדרוג העובדים הסוציאליים

 

הגשת מועמדות:

יש להגיש קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, ועמידה בסף והמלצות למייל santyg@azor.muni.il  הגשה עד 15.7.21

תחילת עבודה מידית.

בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

קבצים להורדה