מס' 05-21 – מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) בוועדה המקומות לתכנון ובניה

סוג מכרז
מכרז כ"א פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2021-07-28 00:00
תאריך פתיחה
2021-08-01 09:00
תאריך סיום
2021-08-19 15:00
תיאור המכרז