מס' 06/06/16 אספקה והתקנה של מזגנים

סוג מכרז
מכרז
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2016-06-01 18:24
תאריך פתיחה
2016-05-31 21:01
תאריך סיום
2016-05-31 21:12
תיאור המכרז

על קבלן המיזוג לבצע עבודות חיבור חשמל וניקוז לציוד המיזוג בהתאם למפרט הטכני של המתכנן ותוכניות לפי תקן 1001.

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

פרק 15 מתקני מיזוג אויר