מס' 06/2019 – למתן שרותי מדידה ושומה, סקר עבירות בנייה, גביה ואכיפה, והפעלת מוקד לבירורים ותשלומים

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2019-10-03 17:51
תאריך פתיחה
2019-10-03 00:01
תאריך סיום
2019-10-24 12:00