מס' 09/2019 ביטוח רכוש וחבויות

סוג מכרז
מכרז פומבי
סטטוס מכרז
הסתיים
תאריך פרסום
2019-10-03 17:46
תאריך פתיחה
2019-10-03 23:00
תאריך סיום
2019-10-31 12:00